Pencemaran
Pencemaran boleh dimaksudkan sebagai percampuran sesuatu benda atau perkara yang tercemar masuk ke dalam sesuatu perkara yang positif. Perkara tercemar tersebut akan memberikan kesan-kesan yang buruk kepada alam sekitar, budaya dan bangsa sekiranya tidak di tangani. Disini penulis ingin menghuraikan secara detail beberapa pencemaran yang boleh didapati di Malaysia.
Ia terbahagi kepada 3 bahagian iaitu :
       
         i - Pencemaran alam sekitar

                 - Pencemaran air

                 - Pencemaran udara

                 - Pencemaran tanah

                 - Pencemaran radioaktif

                 - Pencemaran bunyi

                 - Pencemaran haba/ terma

                 - Pencemaran visual

         ii - Pencemaran budaya

         iii - Pencemaran bahasa
Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO
1 Response
  1. Unknown Says:

    Boleh nak tahu dari mana dpt maksud pencemaran tu?


Post a Comment